Wat is verantwoord bosbeheer? Wat is er al bereikt?

En: waarom moeten we nog een stapje extra zetten?

Bossen hebben een onschatbare waarde. Ze herbergen de meeste dieren en plantensoorten die op land voorkomen. Bossen voorzien veel mensen in de wereld van hun levensbehoeften, van bouwmaterialen, schoon water of medicijnen. Daarnaast hebben bossen en de houtverwerkende industrie ook een belangrijke economische waarde. Verantwoord bosbeheer houdt rekening met de biodiversiteit, de dieren die in het bos leven en met de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Er wordt niet meer hout uit het bos gehaald dan dat er bijgroeit. Door verantwoord bosbeheer blijven bossen met al hun waarde behouden voor toekomstige generaties.

Hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen is dan ook een oneindige grondstof.
Een groot deel van het hout dat in Nederland wordt verhandeld is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Een groot deel, dus nog niet alles. STIP heeft als missie ervoor te zorgen dat al het hout dat wordt verwerkt uit verantwoord beheerde bossen komt.

Veel houtverwerkers gebruiken hout uit verantwoord beheerde bossen, zoals FSC of PEFC-gecertificeerd hout. FSC- en PEFC-bosbeheerssystemen hebben sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van verantwoord bosbeheer. En doen dat nog steeds. Een CoC-certificaat wil echter niet zeggen dat daarmee alle hout dat het betreffende bedrijf levert ook daadwerkelijk uit verantwoord beheerde bossen komt. Bij STIP werken we met produkten uit alle door de Nederlandse overheid goedgekeurde bosbeheersystemen. Duidelijk en eenvoudig. Geen punt met STIP.

Hernieuwbare grondstof

Dankzij verantwoord beheerd bos is hout een steeds hernieuwbaar element en een duurzame grondstof voor de bouw, meubelindustrie, papier- en verpakkingssector, palletfabricage en alle andere branches waarin hout graag en goed wordt verwerkt. Verantwoorde bossen vind je bijna overal ter wereld. Maar niet alle hout dat in de wereld wordt verhandeld en verwerkt, is hout uit verantwoord beheerde bossen. Dat is wél het geval als het bedrijf waarvan u het hout betrekt STIP-gecertificeerd is.

Ambitie: van veel naar alles

Een groot deel van het hout dat in Nederland wordt verhandeld is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Een groot deel, dus nog niet alles. STIP heeft de ambitie ervoor te zorgen dat álle hout dat wordt verwerkt uit een groeiend areaal verantwoord beheerde bossen komt. STIP certificatie wil deze ambitie realiseren door hetzelfde te doen als van één van de verantwoord beheerde bossystemen namelijk; “Hoe meer vraag er is naar gecertificeerde (wijziging; merknaam vervangen)-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van verantwoorde bossystemen (wijziging; merknaam vervangen) beheerd zullen worden.”

Waarom moet het nog duurzamer?

Met z’n allen maken we nog steeds te onbekommerd gebruik van de natuurlijke bronnen die de aarde ons schenkt. Schone lucht, schoon water, groen, rust en ruimte staan daarom in grote delen van de wereld onder druk. Voor bossen, en niet alleen voor het tropisch regenwoud, geldt dat in het bijzonder. Het gebruik van hout moet nóg zorgvuldiger. Nog duurzamer en nog meer verantwoord, om een circulaire economie dichterbij te brengen. Om de wereld schoon, gezond en toekomstbestendig te maken. En te houden!

Zekerheid is geen punt met STIP

We zagen hierboven al dat het feit dat een houtbedrijf met een COC-certificaat in staat is hout uit verantwoord beheerde bossen te leveren, wil niet zeggen dat daarmee alle hout dat het betreffende bedrijf verkoopt ook daadwerkelijk uit verantwoord beheerde bossen komt. Dat is per definitie wél het geval als de onderneming zich voor STIP heeft laten certificeren. Het bedrijfskeurmerk STIP garandeert u als afnemer: álle hout dat u hier koopt, is helemaal ‘goed’. Want het is verantwoord geproduceerd hout. Zekerheid is geen punt met STIP.

Stel uw vraag
Sluiten