STIP

Wat is verantwoord bosbeheer? En waarom is het belangrijk?

Schone lucht, schoon water, groen, rust en ruimte staan in grote delen van de wereld onder druk. Voor bossen, en niet alleen voor het tropisch regenwoud, geldt dat in het bijzonder. Elk jaar verdwijnen er weer meer hectares aan natuurlijke bossen door grootschalige, ongereguleerde ontbossing. Vaak om de grond voor andere doelen dan bosbouw te gebruiken. De bossen en de bomen moeten daarom zelf ook een economische waarde krijgen. Duurzaam bosbeheer waar ook ruimte is voor regelmatig kappen en hergroei zorgt op korte en de lange termijn voor deze economische waarde. Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen moet daarom de norm worden.

Door het gebruik van alleen verantwoord geproduceerd hout creëren de STIP-bedrijven meer vraag, waardoor er meer hectaren bos duurzaam beheerd gaan worden. Nog duurzamer en nog meer verantwoord, om een circulaire economie binnen handbereik te brengen. Om de wereld schoon, gezond en toekomstbestendig te maken en te houden.

De waarde van bossen

Bossen zijn namelijk van onschatbare waarde. Ze herbergen veruit het grootste aantal dieren en plantensoorten die op land voorkomen en voorzien veel mensen in de wereld van hun levensbehoeften, van bouwmaterialen, schoon water of medicijnen. Daarnaast hebben bossen en de houtverwerkende industrie ook een belangrijke economische waarde. Deze bossen zijn dus meer waard als ze blijven bestaan! Door alleen verantwoord geproduceerd hout te gebruiken dragen de STIP-bedrijven direct bij aan de bescherming van onze bossen wereldwijd en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

STIP

Inzetten op verantwoord bosbeheer

Verantwoord bosbeheer houdt rekening met de biodiversiteit, de dieren die in het bos leven en met de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Daarnaast biedt het een reeks aan voordelen ten opzichte van ongereguleerde ontbossing van natuurlijke bossen:

Kappen en hergroei

Doordat er bij verantwoord bosbeheer niet alleen met beleid gekapt wordt, maar ook structureel hergroei kan plaatsvinden, wordt een bos op duurzame wijze in stand gehouden. Er wordt niet meer hout uit het bos gehaald dan dat er bijgroeit.

Hogere Co2-opname

Daarnaast nemen de jonge bomen op hun beurt weer meer Co2 op dan oude bomen, waardoor deze manier van bosbeheer bijdraagt aan de instandhouding van ons leefklimaat en het behoud van een gezonde planeet.

Kleiner risico op ruimen

Ook is de kans veel kleiner dat verantwoord beheerde bossen plots geruimd worden voor sojaplantages of mijnbouw. Het bos heeft immers al een economische waarde gekregen door de keuze voor een duurzaam bosbeheersysteem en de vraag die bijvoorbeeld STIP-bedrijven hebben naar hout uit deze bossen.

Economische waarde blijft behouden

Door houtkap met beleid hebben duurzaam beheerde bossen een enorme economische waarde. Ze waarborgen voldoende aanvoer van kwalitatief goed hout, op een toekomstbestendige manier.

Hernieuwbare grondstof

Dankzij verantwoord beheerd bos is hout een steeds hernieuwbaar element en een duurzame grondstof voor de bouw, meubelindustrie, papier- en verpakkingssector, palletfabricage en alle andere branches waarin hout graag en goed wordt verwerkt.

Hoe helpt STIP hierbij?

Veel houtverwerkers gebruiken hout uit verantwoord beheerde bossen, zoals FSC- of PEFC-gecertificeerd hout. FSC- en PEFC-bosbeheersystemen hebben sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van verantwoord bosbeheer en doen dat nog steeds. Een CoC-certificaat wil echter niet zeggen dat daarmee al het hout dat het betreffende bedrijf levert ook daadwerkelijk uit verantwoord beheerde bossen komt. De STIP-regeling eist dat wel.

STIP staat namelijk als enige door de overheid toegelaten systeem niet toe dat aangesloten bedrijven ook niet verantwoord geproduceerd hout verkopen. Met ons keurmerk kunnen we eisen dat een STIP-bedrijf alleen ‘goed hout’, zoals FSC en PEFC, inkoopt en verkoopt.

STIP’s ambitie: van veel naar alles

Een groot deel van het hout dat in Nederland wordt verhandeld is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Een groot deel, dus nog niet alles. STIP heeft de ambitie ervoor te zorgen dat al het hout dat wordt verwerkt uit verantwoord beheerde bossen komt. Dit willen we bereiken door de vraag naar gecertificeerde houtproducten te vergroten. Want meer vraag zal resulteren in een groeiend areaal aan verantwoord beheerde bossen, een economische wetmatigheid.

Daarnaast wil STIP de mogelijkheden onderzoeken en vervolgens ontwikkelen van bosbeheersystemen voor boombeplantingen gebruikt in bijvoorbeeld laanbeplanting , als schaduwplanten voor gewassen of bomen die na hun eerste productiedoel mogelijk nog een doel kunnen dienen (zoals rubberwood).

Menu sluiten