Organisatie

STIP is een certificatieregeling die tot stand is gekomen op initiatief van SHR, in nauw overleg met meerdere stakeholders. De STIP-certificatieregeling is initieel goedgekeurd door de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC; Timber Procurement Assessment Committee) maar gedurende de bezwaarprocedure suspended. Het STIP-certificaat wordt verstrekt aan bedrijven die door een geaccrediteerde certificatie-instelling objectief hebben laten aantonen uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in te kopen en te verkopen. Het STIP-bedrijfskeurmerk is gebaseerd op brede consensus in de markt en wordt beheerd door SHR, hét test-, advies- en kenniscentrum van de houtbranche.

Doelstelling STIP

De doelstelling van STIP is dat alle hout op de markt verantwoord geproduceerd zal zijn. Dat is goed voor de bossen, voor de aarde, voor mens en dier én goed voor de houtsector. Immers, hout uit verantwoord beheerde bossen is een oneindige grondstof, die koolstof opslaat en een veel lagere milieu-impact heeft dan andere bouwmaterialen zoals staal, kunststof en aluminium. In de certificatieregeling wordt aangegeven wat verantwoord beheerde bossen zijn en welke criteria daarvoor in het kader van de STIP-regeling worden gehanteerd. Ook wordt beschreven hoe bedrijven kunnen worden gecertificeerd voor STIP. De regeling is te downloaden op de pagina Keurmerkgebruik en downloads van deze website.

College van Advies

STIP wordt bestuurd door het College van Advies. Het College van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van sociale, ecologische en economische belangen en is evenwichtig samengesteld. Doel van het College van Advies is om consensus te krijgen inzake de technische inhoud en de te nemen beslissingen met betrekking tot het verder verbeteren of aanpassen van de de regeling en samenhangende procedures. Het College van Advies heeft naast haar eigen input en overwegingen ook input welke wordt aangereikt door de secretaris. Deze input komt vanuit de reflectiegroep, de jaarlijkse certificaathouders consultatie alsmede de jaarlijkse certificatiebedrijven afstemming(verplichting vanuit de licentieovereenkomst). De certificatiebedrijven verschaffen ook input middels de samenvatting van de auditrapportages(verplichting vanuit de licentieovereenkomst)

Reflectiegroep

STIP kent een zogenoemde Reflectiegroep. Deze Reflectiegroep bestaat uit betrokken stakeholders die inbreng/feedback vanuit de praktijk aan het College van Advies geven. Wilt u deelnemen aan de reflectiegroep? Laat het ons weten.

Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren van de input tussen het College van Advies, Reflectiegroep , licentienemersbijeenkomst en certificaathoudersconsultatie. Het secretariaat bereidt daartoe vergaderingen voor en werkt voorstellen uit tot conceptuele technische documenten. Voorts vervult het secretariaat administratieve taken, zoals het bijhouden van de certificaten en het publiceren daarvan op de website. Het secretariaat van STIP wordt ingevuld door SHR.

Klachten en het College van Beroep

Mocht u een klacht hebben over besluiten (en/of het handelen) van STIP of het College van Advies waarbij wellicht strijd is met de STIP-regeling en/of procedures, dan nodigen wij u uit een klacht in te dienen volgens de klachtenprocedure. Verbeterpunten en/of opmerkingen over de regeling en/of de procedures worden meegenomen bij de consultatie- en evaluatierondes. De klachtenprocedure vindt u op de pagina Keurmerkgebruik en downloads op deze website.

STIP komt graag met u in contact. Heeft u een vraag op opmerking? Wilt u samen bekijken of uw onderneming voor STIP gecertificeerd kan worden? Neem contact op.

Stel uw vraag
Sluiten