STIP

Organisatie

STIP is een certificatieregeling die tot stand is gekomen op initiatief van SHR, in nauw overleg met meerdere stakeholders. De STIP-certificatieregeling is goedgekeurd door de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC; Timber Procurement Assessment Committee) en vervolgens heeft  op 8 oktober 2020 de staatssecretaris ingestemd met het advies om STIP te accepteren voor het Rijksinkoopbeleid hout.  Het STIP-certificaat wordt verstrekt aan bedrijven die aan een geaccrediteerde certificatie-instelling objectief hebben aangetoond uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in te kopen en te verkopen en dat ze voldoen aan de STIP-regeling. Het STIP-bedrijfskeurmerk is gebaseerd op brede consensus in de markt en wordt beheerd door SHR, hét test-, advies- en kenniscentrum van de houtbranche.

Word een STIP-bedrijf

Klaar voor de toekomst? Meld je aan als STIP-bedrijf, dan wordt er samen met de certificerende partij een efficiënte route richting certificatie uitgestippeld.

Doelstelling STIP

De doelstelling van STIP is dat alle hout op de markt verantwoord geproduceerd zal zijn. Alleen verantwoord geproduceerd hout moet de norm zijn. Dat is goed voor de bossen, voor de aarde, voor mens en dier én goed voor de houtsector. Immers, hout uit verantwoord beheerde bossen is een oneindige grondstof, die CO2 opslaat en een veel lagere milieu-impact heeft dan andere bouwmaterialen zoals staal, kunststof en aluminium. In de certificatieregeling wordt aangegeven wat verantwoord geproduceerd hout is en welke criteria  in het kader van de STIP-regeling worden gehanteerd. Ook wordt beschreven hoe bedrijven gecertificeerd kunnen worden voor STIP. De regeling is te downloaden op de pagina Keurmerkgebruik en downloads.

College van Advies

STIP kent een College van Advies. Doel van het College van Advies is om consensus te krijgen inzake de technische inhoud en de te nemen beslissingen met betrekking tot het verder verbeteren of aanpassen van de regeling en samenhangende procedures. Het College van Advies heeft naast haar eigen input en overwegingen ook input die wordt aangereikt door de secretaris. Deze input komt vanuit de reflectiegroep, de jaarlijkse certificaathoudersconsultatie alsmede de jaarlijkse afstemming met certificatiebedrijven (verplichting vanuit de licentieovereenkomst). De certificatiebedrijven verschaffen ook input middels de samenvatting van de auditrapportages (verplichting vanuit de licentieovereenkomst)

STIP

Reflectiegroep

STIP kent een zogenoemde Reflectiegroep. Deze Reflectiegroep bestaat uit betrokken stakeholders die inbreng en feedback vanuit de praktijk aan het College van Advies geven. Wil je deelnemen aan de reflectiegroep? Laat het ons weten.

Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren van de input tussen het College van Advies, Reflectiegroep, licentienemersafstemming en certificaathoudersconsultatie. Het secretariaat bereidt daartoe vergaderingen voor en werkt voorstellen uit tot conceptuele technische documenten. Voorts vervult het secretariaat administratieve taken, zoals het bijhouden van de certificaten en het publiceren daarvan op de website. Het secretariaat van STIP wordt ingevuld door SHR.

Klachten en het College van Beroep

Mocht je een klacht hebben over besluiten (en/of het handelen) van STIP of het College van Advies waarbij wellicht strijdigheid is met de STIP-regeling en/of procedures, dan nodigen wij je uit een klacht in te dienen volgens de klachtenprocedure. Verbeterpunten en/of opmerkingen over de regeling en/of de procedures worden meegenomen bij de consultatie- en evaluatierondes. De klachtenprocedure vindt u op de pagina Keurmerkgebruik en downloads.

STIP komt graag met je in contact

Heb je een vraag of opmerking? Wil je samen bekijken of jouw onderneming voor STIP gecertificeerd kan worden? Neem contact met ons op.

Contact & service
Menu sluiten