STIP

Alleen verantwoord geproduceerd hout**Hout dat voldoet aan categorie A bewijs (certificatiesystemen) van de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van verantwoord bosbeheer en de handelsketen. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”. Het hout is geaccepteerd door de “State secretary for the Dutch Procurement Policy”. Het gaat hierbij om aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout, claims als FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix ≥70% en ≥ 70% PEFC gecertifceerd zijn toegestaan, de claims “FSC ® Controlled Wood”, PEFC Controlled Sources of Keurhout legaal zijn derhalve uitgesloten van deze regeling. Aangezien een STIP bedrijf meerdere toegelaten systemen mag mengen met diverse claims geldt voor STIP de laagst gehanteerde claim; 70%..

Geen enkel ander keurmerk eist wat STIP garandeert: een STIP-bedrijf koopt uitsluitend verantwoord geproduceerd hout en verkoopt dat dus ook.

6.5 miljoen

Zoveel hectare verdwijnt er per jaar aan natuurlijk bos, bijvoorbeeld in het Amazonegebied, Congo en Borneo. Vaak om ruimte te maken voor landbouw of om van dat bijzondere hout een overkapping te maken.

Inzetten op verantwoord bosbeheer

Wat men vaak niet beseft is dat een bos juist meer waard is als het blijft bestaan. Die bossen herbergen namelijk een enorme biodiversiteit aan planten en dieren, zijn een thuis voor inheemse bevolkingen en hebben een sleutelrol in de strijd tegen klimaatverandering en het gezond houden van de planeet. Juist díe bossen moeten we behouden.

Om toch nog te kunnen blijven genieten van hout, zowel als (bouw)materiaal als in de natuur, ligt de oplossing in verantwoord bosbeheer.

Lees meer

Met beleid kappen

Doordat er bij verantwoord bosbeheer niet alleen met beleid gekapt wordt, maar ook structureel hergroei kan plaatsvinden, blijft een bos op duurzame wijze in stand.

Hernieuwbare grondstof

Hout blijft op deze manier een zichzelf hernieuwende grondstof, essentieel voor een circulaire economie.

Economische waarde

Door deze houtkap met beleid hebben duurzaam beheerde bossen een enorme economische waarde, nu en in de toekomst. Ze waarborgen voldoende aanvoer van kwalitatief goed hout, op een toekomstbestendige manier.

Hoe helpt STIP hierbij?

Aan de buitenkant kun je niet zien welk hout ‘goed’ is: hout lijkt gewoonweg op hout. Dus je moet vertrouwen op het certificaat van een bedrijf om verantwoord geproduceerd hout geleverd te krijgen. Alleen STIP-certificatie eist het commitment van het bedrijf om alleen verantwoord geproduceerd hout te kopen en dus te verkopen. Alleen bij een STIP-bedrijf weet je dus dat het hele assortiment bestaat uit verantwoord geproduceerd hout. Alleen klanten van een STIP-bedrijf hebben dan ook  geen eigen verantwoordelijkheid om te checken of ze wel hebben gekregen wat ze verwachten te kopen.

STIP-gecertificeerde bedrijven bewijzen met het certificaat niet alleen dat ze in staat zijn “goed” hout te KUNNEN leveren maar dat ze het ALTIJD leveren, ongeacht de klantvraag, uit overtuiging.

Lees meer

STIP
Menu sluiten