Voor
Afnemers

Afnemers

STIP = verantwoord geproduceerd hout. Gemakkelijk en gegarandeerd.

U wilt in uw projecten uitsluitend verantwoord geproduceerd hout gebruiken. Omdat u hart heeft voor natuur en milieu. En omdat share- en stakehol­ders verwachten dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Het makkelijkst is dan om te werken met (hout)bedrijven die zijn gecertificeerd voor STIP. STIP is het bedrijfskeurmerk dat aangeeft dat het betreffende bedrijf uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in- en dus verkoopt. Als u koopt bij een STIP-gecertificeerd bedrijf, hoeft u géén controle en administratie van de inkoopfacturen bij te houden. Want als u zaken doet met een STIP-bedrijf gaat u op zeker: alle hout is ‘goed’ hout.

Dat weet u zeker, omdat STIP-gecertificeerde bedrijven worden gecontroleerd op de inkoopstromen van hout. Eerst in een vooronderzoek, daarna in de certificering en vervolgens steeds opnieuw. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke, erkende certificatie-instellingen. Objectief, deskundig en ervaren. STIP is getoetst aan de criteria die de Nederlandse overheid stelt.

Welke voordelen heeft u als u werkt met een STIP-bedrijf?

  • Alle hout dat een STIP-gecertificeerd bedrijf levert is verantwoord geproduceerd.
  • Er rust geen controleplicht op u als opdrachtgever. STIP-gecertificeerde bedrijven zijn periodiek al onderwerp van objectieve controles door deskundige, geaccrediteerde instanties. U weet op moment van het aangaan van de overeenkomst wat u krijgt en hoeft achteraf niets meer te controleren.
  • STIP erkent alle TPAC goedgekeurde CoC-systemen, waaronder FSC en PEFC. Door hout in te kopen bij een STIP gecertificeerd bedrijf bent u getoetst aan het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.
  • U hoeft geen administratie met betrekking tot producten afkomstig van STIP-gecertificeerde bedrijven bij te houden om te weten of het toegepaste hout verantwoord geproduceerd is.
Stel uw vraag
Sluiten