Voor
Afnemers

Afnemers

STIP = 100% verantwoord geproduceerd hout. Gemakkelijk en gegarandeerd.

U wilt in uw projecten uitsluitend 100% verantwoord geproduceerd hout gebruiken. Omdat u hart heeft voor natuur en milieu. En omdat share- en stakehol­ders verwachten dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Het makkelijkst is dan om te werken met (hout)bedrijven die zijn gecertificeerd voor STIP. STIP is het bedrijfskeurmerk dat aangeeft dat het betreffende bedrijf uitsluitend 100% verantwoord geproduceerd hout in- en dus verkoopt. Als u koopt bij een STIP-gecertificeerd bedrijf, hoeft u géén controle en administratie van de inkoopfacturen bij te houden. Want als u zaken doet met een STIP-bedrijf gaat u op zeker: alle hout is ‘goed’ hout.

Dat weet u zeker, omdat STIP-gecertificeerde bedrijven worden gecontroleerd op de inkoopstromen van hout. Eerst in een vooronderzoek, daarna in de certificering en vervolgens steeds opnieuw. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke, erkende certificatie-instellingen. Objectief, deskundig en ervaren. STIP is getoetst aan de criteria die de Nederlandse overheid stelt.

Welke voordelen heeft u als u werkt met een STIP-bedrijf?

  • Alle hout dat een STIP-gecertificeerd bedrijf levert is 100% verantwoord geproduceerd.
  • Er rust geen controleplicht op u als opdrachtgever. STIP-gecertificeerde bedrijven zijn periodiek al onderwerp van objectieve controles door deskundige, geaccrediteerde instanties. U weet op moment van het aangaan van de overeenkomst wat u krijgt en hoeft achteraf niets meer te controleren.
  • STIP erkent alle TPAC goedgekeurde CoC-systemen, waaronder FSC en PEFC. Door hout in te kopen bij een STIP gecertificeerd bedrijf bent u getoetst aan het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.
  • U hoeft geen administratie met betrekking tot producten afkomstig van STIP-gecertificeerde bedrijven bij te houden om te weten of het toegepaste hout 100% verantwoord geproduceerd is.
Stel uw vraag
Sluiten